Машинно полагане на изравнителни саморазливни замазки


Knauf Largo може да се използва, за полагане на изравнителни саморазливни замазки вместо замазка от пясък и цимент и в случаите когато няма подово отопление, но въпреки това е нужно да се постигне изравняване на пода. Тоест: вместо да се прави груба замазка от пясък и цимент с дебелина 4-6 см и после втора тънкослойна саморазливна замазка преди мокет, паркет и др. – може директно да се положи изравнителна саморазливна замазка с дебелина 3 см и идеална гладкост. 

Идеална гладкост