Мазилки върху стенно охлаждане /отопление

Машинни мазилки върху лъчисто стенно отопление /охлаждане

Изпълняват се със специално разработена за целта гипсова мазилка с дебелина 1 см върху тръбите или общо 2,5-3 см.

още за стенното охлаждане/отопление