Допълващи системи за подово отопление

Шумоизолация

За по-голям комфорт и удобство при имоти в жилищни или офис сгради може да бъде положена шумоизолация под системата за подово отопление, в зависимост от изискваните от Клиента норми за шу

 

Система за изравняване преди полагане на подово отопление

При големи денивелации на пода може да се предприеме изправяне на кривините чрез полагане на различна дебелина топлоизолация