Замазки върху подово отопление

Машинно полагане на замазки върху подово отопление


Knauf Largo е калциево-сулфатна замазка с балансирано PH, съдържаща гипс вместо цимент, която се ползва за замазки върху подово отопление. Разработена е специално за подово отопление и е с висок коефициент на топлопроводимост.
Замазката върху подово отопление Knauf Largo се загрява много бързо, акумулира повече топлина и я разпределя равномерно с по-ниска температурата на водата, поради което пести 18-20 % от сметките за отопление. Тази замазка няма нужда от работни фуги в по-големите помещения (не трябват лайсни /дилатационни ленти през 3м). Има кратко време за изпълнение на целия обект (може да се полагат до 400 м2 / ден).  Замазките върху подово отопление Knauf Largo са два пъти по здрави от замазките с пясък и цимент (като бетон, тоест > 25 N/mm2). След полагане на замазката върху подовото отопление може да се ходи и работи на следващия ден! Замазки върху подово отопление Knauf Largo се реализират при двойно по тънък слой: минималната дебелина на полагане е 2 – 2,5 см над тръбите (вместо 4,5 – 5см при обикновенните замазки). С високото си качество: без пукнатини, гладка „като стъкло“, замазки върху подово отопление Кнауф Ларго дават големи предимства при фини настилки като мокет, паркет и др. При полагане на замазки върху плочки пести време и лепило.

Цена

Knauf FE 50 – Замазка върху подово отопление